Ga naar inhoud

Romeinen - Museumles

Organisatie: Rijksmuseum van Oudheden | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Themas:
Oorlog en vrede
Dagelijks leven
Romeinse Limes
Landschap en natuur
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

Tweeduizend jaar geleden behoorde een deel van wat wij nu kennen als Nederland tot het Romeinse Rijk. Tijdens deze les worden je leerlingen aan de hand van een spannend filmpje gerekruteerd door de Romeinen. Ze gaan als verkenners van het Romeinse leger op pad om te ontdekken hoe Nederland er in de Romeinse tijd uitzag. Welke mensen wonen er? Hoe ziet de omgeving eruit en wat voor spullen gebruiken de bewoners? Maar ook, wat brengen de Romeinen mee?

Het is nog maar de vraag of deze verkenningstocht wel zo rustig gaat verlopen want na een kort intermezzo krijgt de verhaallijn een onverwachte wending… Om iedereen hier zo veel mogelijk mee te verrassen, houden we nog even geheim wat de opdracht tijdens het tweede onderdeel inhoudt. Tot slot wordt de museumles gezamenlijk en actief afgerond.

Doel

  • Op een betekenisvolle en avontuurlijke manier kennismaken met de museumcollectie;
  • Ontdekken wat archeologische vondsten ons kunnen vertellen over Nederland in de Romeinse tijd;
  • Aan de hand van verschillende werkvormen nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten opdoen;
  • Samen kijken, overleggen en keuzes maken;
  • Samenhang creëren tussen de lesstof op school en de voorwerpen in het museum.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Introductie, ontdekkingstocht in het museum en nabespreking met replica’s en een quiz.

Leerdoelen en competenties

Het programma sluit aan bij de kerndoelen Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en bij het tijdvak Grieken en Romeinen.

Tijden

Maandag t/m vrijdag, om 9.00, 11.00, 13.00 of 15.00 uur.

Tijdsbeslag

90 minuten

Prijs

Een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden is gratis voor schoolklassen uit het primair onderwijs.


Aantal leerlingen

Maximaal 35 leerlingen per groep

Gewenste begeleiding vanuit school

Minimaal 1 volwassen begeleider per 10 leerlingen

Locatie

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28, Leiden