Ga naar inhoud

Museum Kasteel Wijchen

Organisatie: Museum Kasteel Wijchen | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Themas:
Dagelijks leven
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

In 2022 wordt het aanbod museumlessen vernieuwd. Vanaf het schooljaar 2022/2023 zijn schoolgroepen van harte welkom in ons vernieuwde museum.

 

Lesmateriaal/ werkvorm 

 

Leerdoelen en competenties

Algemeen doel
De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed in het algemeen, maar er wordt in het bijzonder aandacht gezonken aan het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving.

Aansluiting bij de kerndoelen
Voor alle lesbrieven geldt dat er wordt aangesloten bij de canon Geschiedenis. Gestreefd wordt om aan te sluiten bij de kerndoelen zoals die staan beschreven. De lesbrieven sluiten in grote lijnen aan bij de volgende kerndoelen:

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor de aspecten van cultureel erfgoed.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken
 

Tijden

 

Tijdsbeslag

 

Prijs

 

Aantal leerlingen

 

Gewenste begeleiding vanuit school

Leerkracht en 4 begeleidende ouders.

 

Locatie

Museum Kasteel Wijchen
Kasteellaan 9,  Wijchen

Logo Museum Kasteel Wijchen