Ga naar inhoud

Kruip in de huid van een Romein

Organisatie: Huis van Hilde | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Themas:
Oorlog en vrede
Dagelijks leven
Mens en maatschappij
Archeologie en actualiteit
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

In Huis van Hilde maken leerlingen kennis met het dagelijks leven in Noord-Holland in de Romeinse tijd. Ze worden zich bewust hoe de mensen, Friezen en Romeinen, in deze omgeving leefden.

Doel

Ontdekken hoe mensen in de Romeinse tijd in Noord-Holland leefden.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Vooraf wordt een link naar een PowerPoint presentatie verstuurd, waarmee leerlingen een eerste indruk krijgen over het leven in de Romeinse tijd. Als de leerlingen naar Huis van Hilde komen, krijgen zij een rondleiding door de permanente tentoonstelling, waarbij de Romeinse soldaat en de Germaanse krijger in het middelpunt staan. Ook zoeken zij in de vitrines voorwerpen die bij beide figuren horen en maken zij een tekening van een van beide figuren. Bij de pottenwand maken zij kennis met het leven van de Romeinse soldaat.

Dit programma kan gratis worden uitgebreid met bijvoorbeeld een schervenpracticum en/of werken met het zeef-residu in de ArcheoHotspot.

Leerdoelen en competenties

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 49, 50, 51, 52 en 53 binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'.

Tijden

De les is te doen van dinsdag t/m vrijdag, tijdens een van de tijdsblokken: van 9.30 – 11.30 of 12.00 – 14.00.
Van te voren reserveren.

Tijdsbeslag

120 minuten.

Prijs

€ 75,- per klas

Aantal leerlingen

Maximaal 35 leerlingen.

Gewenste begeleiding vanuit school

3 begeleiders.

Locatie

Huis van Hilde
Westerplein 6, Castricum