Ga naar inhoud

Archeoloog in een uur

Organisatie: Rijksmuseum van Oudheden | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Kinderen in het RMO
Themas:
Archeologie en actualiteit
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

Tijdens de museumles Archeoloog in een uur duiken je leerlingen in de oudste geschiedenis van Nederland. Ze onderzoeken verschillende archeologische vondsten uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de vroege en late middeleeuwen. Zodoende komen ze te weten wat archeologen precies doen, zoals uitzoeken van welk materiaal een vondst is gemaakt en waarvoor het gevonden object werd gebruikt. En archeologen achterhalen natuurlijk hoe oud een voorwerp is. Maar hoe doen ze dat? 

Doel

  • Kennismaken met het begrip archeologie, het beroep van een archeoloog en hoe archeologie bijdraagt aan onze kennis over het verleden;
  • leren over verschillende tijdsperioden, zoals de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de moderne tijd en de daarbij behorende archeologische vondsten uit Nederland ontdekken;
  • actief bezig zijn met diverse materiaalsoorten en het dateren en sorteren van archeologische vondsten;
  • samen kijken, overleggen en keuzes maken.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Na de introductie gaan de leerlingen met een werkboek in groepjes aan de slag in het museum. De les wordt afgerond met een practicum, dat uit twee onderdelen bestaat: archeologische materialen sorteren en voorwerpen dateren.

Leerdoelen en competenties

Het programma sluit aan bij de kerndoelen Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en bij het tijdvak Grieken en Romeinen.

Tijden

Maandag t/m vrijdag, om 9.00, 11.00, 13.00 of 15.00 uur.

Tijdsbeslag

90 minuten

Prijs

Een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden is gratis voor schoolklassen uit het primair onderwijs.

Aantal leerlingen

Maximaal 35 leerlingen per groep

Gewenste begeleiding vanuit school

Minimaal 1 volwassen begeleider per 10 leerlingen

Locatie

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28, Leiden