Ga naar inhoud

Archeoloog in de klas

Organisatie: Museum Kasteel Wijchen | Plaats van uitvoering: In de klas
Archeologische vondsten
Themas:
Archeologie en actualiteit
Niveau:
Basisschool, groep 7/8

De groep krijgt op school bezoek van een museumdocent die vertelt wat archeologie inhoudt. De museumdocent heeft allerlei interessante voorwerpen bij zich die gevonden zijn in Wijchen en omgeving. Wat zijn de verhalen van die voorwerpen, wat vertellen ze ons? Daar gaan de leerlingen het met de museumdocent over hebben.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Workshop in de klas

Leerdoelen en competenties

  • Het programma sluit aan bij kerndoelen 51 en 56 / tijdvak Romeinen
  • Competentie: onderzoeken

Tijden

Dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur.

Tijdsbeslag

60 minuten.

Prijs

€ 4,- per leerling.

Aantal leerlingen

Maximaal 30 leerlingen

Gewenste begeleiding vanuit school

Eigen leerkracht

Locatie

In de eigen klas. Deze workshop is beschikbaar voor scholen in een straal van max. 30 km rondom Wijchen.

Logo Museum Kasteel Wijchen