Ga naar inhoud

Archeologie van de Romeinse grens

Organisatie: De Corbvlo Stichting & archeokluit | Plaats van uitvoering: In de klas
archeokluit schoolbezoek
Themas:
Archeologie en actualiteit

Een archeoloog komt op bezoek en vertelt met behulp van een PowerPoint-presentatie wat archeologie is. Na een algemene introductie wordt specifiek op de Romeinen ingegaan. Tussentijds is er regelmatig ruimte voor vragen vanuit de leerlingen.

In het tweede deel van de les komt een koffer met archeologische vondsten en reproducties op tafel en gaan de kinderen in groepjes vondsten met behulp van een formulier determineren. Wat is het? Waar werd het voor gebruikt?

Deel 3 van de les sluit het geheel af, hierin worden de voorwerpen uit de koffer besproken. Als er tijd over is, is er ruimte om extra vragen te stellen.

Doel

In deze les leren kinderen wat over archeologie en over Romeinen.

Lesmateriaal/ werkvorm 

De les bestaat uit een presentatie via een powerpoint, gecombineerd met een actief deel waarin de kinderen zelf met materialen aan de slag gaan. Op verzoek kan de gastles toegepsitst worden op de eigen omgeving.

Leerdoelen en competenties

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 'Tijd' binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en bij het tijdvak 'Grieken en Romeinen'.

Tijden

Op aanvraag. De les begint bij voorkeur niet eerder dan 10.00uur en vindt bij voorkeur niet op vrijdagen plaats.

Tijdsbeslag

Een gastles duurt ongeveer 90 minuten.

  Prijs

  Tarief voor de gastles is € 95,- plus reiskosten.

  Voor een meerprijs kan de les toegespitst worden op de eigen omgeving. Vindt de les bijvoorbeeld in Den Haag plaats, dan kan in de presentatie Den Haag als voorbeeld worden genomen. Omdat hiervoor extra onderzoek noodzakelijk is, wordt er een meerprijs van €50,00 gerekend.

  Aantal leerlingen

  Maximaal 30 leerlingen per groep

  Gewenste begeleiding vanuit school

  Eigen docent

  Deze les boeken

  Neem voor boekingen contact op met: janneke@archeokluit.nl