Ga naar inhoud

Vaarroute Woerden - Zwammerdam

Varen over de Oude Rijn van Woerden naar Zwammerdam.

De route brengt je langs:

 • Het Kerkplein van Woerden. Daar vind je nog een toegangspoort tot het Romeinse Castellum Laurium. Door een hardstenen band zijn de contouren van het castellum weergegeven.
 • De Romeinse muur. Kunstenares Iris Bekkers heeft een virtueel gat in de geluidswand bij de Pannenbakkerijen gemaakt. Daardoorheen kun je zien hoe het Romeinse Castellum Laurium en de omgeving eruit zag.
 • Langs een jaagpad dat is aangelegd in de 17e eeuw, staat een venster. Daarin zie je een afbeelding van de Romeinse limes ongeveer op de plaats waar die 2000 jaar geleden ook liep.
 • De westkant van Woerden (Laurium). Daar lag op een strategische plek op een kruispunt van waterwegen, de Rijn en de Linschoten. Op een (“Wyrd of Woerd”), een verhoogde zandrug waar de stromingen elkaar raakten.
 • De Ro…

Varen over de Oude Rijn van Woerden naar Zwammerdam.

De route brengt je langs:

 • Het Kerkplein van Woerden. Daar vind je nog een toegangspoort tot het Romeinse Castellum Laurium. Door een hardstenen band zijn de contouren van het castellum weergegeven.
 • De Romeinse muur. Kunstenares Iris Bekkers heeft een virtueel gat in de geluidswand bij de Pannenbakkerijen gemaakt. Daardoorheen kun je zien hoe het Romeinse Castellum Laurium en de omgeving eruit zag.
 • Langs een jaagpad dat is aangelegd in de 17e eeuw, staat een venster. Daarin zie je een afbeelding van de Romeinse limes ongeveer op de plaats waar die 2000 jaar geleden ook liep.
 • De westkant van Woerden (Laurium). Daar lag op een strategische plek op een kruispunt van waterwegen, de Rijn en de Linschoten. Op een (“Wyrd of Woerd”), een verhoogde zandrug waar de stromingen elkaar raakten.
 • De Romeinse weg. In januari 2006 is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op een terrein in Nieuwerbrug ten zuiden van de korte Waarder. In verschillende boringen werden grindkiezels aangetroffen. Dat grind is mogelijk afkomstig van de Romeinse limesweg.
 • De Romeinse ruiterhelm die gevonden is tijdens het graven van de Put van Broeckhoven, is gemaakt van verguld brons. In de Put van Broeckhoven werd in 1937 zand gewonnen voor de aanleg van de A12. De toenmalige aannemer heette Broeckhoven.
 • De Romeinse weg. Tijdens booronderzoek uitgevoerd door RAAP in 2005 is grind aangetroffen op een afstand van 350 m ten zuiden van de weg Zuidzijde in Bodegraven. Dit grind is geïnterpreteerd als afkomstig van de limesweg.
 • De vindplaats van een Romeinse kleibaan. In 1996 heeeft de Historische vereniging Alphen aan de Rijn archeologisch onderzoek gedaan aan de Zuidzijde te Bodegraven, tussen de huisnummers 39 en 40. Hierbij is een grijsbruine kleibaan met een breedte van 12 m aangetroffen, die is geïnterpreteerd als Romeins.
 • Vindplaats van een Romeins poortgebouw. Tijdens opgravingen in 1995 en 2002 zijn archeologische vondsten gedaan die duiden op de aanwezigheid van een poortgebouw. Forten en wachttorens werden op strategische plaatsen neergezet.
 • Vindplaats van de eerste vervloekingstafel (Tabella defixionum) in Nederland. Er werden 21 verschillende Romeinse namen van soldaten op ontdekt.
 • De Vindplaat van de heer W. Geerlof, kleibaas bij dakpanproducent Van Oordt en eveneens lid van de Historische vereniging Alphen aan de Rijn. Hij vond in 1961 bij een kleiafgraving in Zwammerdam Romeins materiaal.
 • Het terrein van de stichting Hooge Burcht. Daar zijn verschillende vondsten gedaan uit het Romeinse tijdperk. Hier werd 47 jaar na Christus het smalle fort Nigrum Pullum gebouwd, oftewel Zwarte Kip/Zwarte aarde.

Alle informatie over deze route kun je vinden op de site van izi.travel
Op die site is de audiotour gratis te downloaden.

Prijzen

 • Toelichting prijs: Gratis download van de audiotour.

Locatie