Ga naar inhoud

ArcheoHotspot Hasselt

Archeohotspot Zwartewaterland is gevestigd in een leegstaande school De Trekschuit. Het is tevens de werkruimte van Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ). Hier is een bruikbare werkruimte ingericht voor het conserveren en restaureren van bodemvondsten, een fotostudio en een depot.

De SAWZ werkt nauw samen met de gemeente Zwartewaterland en professionele archeologen en is een onderdeel van AWN-afdeling 20, IJsseldelta/Vechtstreek. Momenteel zijn we bezig met verschillende projecten zoals het beschrijven van ca. 700 baggervondsten uit onze gemeente die alle te maken hebben met scheepvaart en scheepsbouw, het restaureren van een stuk oude stadsmuur en geofysisch onderzoek. Daarnaast is de stichting betrokken bij planvormingen en assistentie bij opgravingen. De stichting staat voor het behoud en het beschermen van archeologische- en cultuurhistorische waarden in de gemeente en omgeving. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere verenigingen in het gebied. 

Contact

Burgemeester Malcorpslaan 9199
Hasselt
Plan je route

Openingstijden

  • Geopend op maandag van 14:00 tot 17:00 uur en van 19:30 tot 21:30 uur.

Locatie