Ga naar inhoud

Godenpijler

Best Nine van de Limes: Godenpijler
Deel van een erezuil opgericht ter ere van keizer Tiberius, gevonden in Nijmegen. Museum Het Valkhof, Nijmegen.

Dit pijlervormige monument bestond oorspronkelijk uit tenminste vier op elkaar gestapelde, kalkstenen blokken, waarvan de twee middelste bewaard zijn gebleven. Een van de overgebleven reliëfs toont een in toga geklede Romein die een plengoffer brengt aan de goden door uit een schaal wijn te gieten op een altaar voor hem. De overwinningsgodin Victoria naast hem houdt een lauwerkrans boven zijn hoofd. De overige complete reliëfs tonen de goden Apollo en Diana, aan weerszijden van de Romein, en Ceres, op de achterliggende zijde. De twee blokken zijn in 1980 gevonden bij opgravingen op het Kelfkensbos in Nijmegen. Het monument dateert waarschijnlijk van kort na de troonsbestijging van Tiberius in het jaar 14.