Ga naar inhoud

De Romeinse Limes in Nederland

2000 jaar geleden, van ongeveer 40 tot 400 na christus, liep de grens van het grote Romeinse Rijk midden door wat nu Nederland is. De rivier de Rijn was de grens van het Romeinse Rijk in Nederland. De Romeinen noemden deze grens Limes. Limes betekent in het Latijn (de taal van de Romeinen) grens of pad. De Rijn was niet alleen de grens, maar ook een belangrijke transportrivier voor de Romeinen. De Romeinen voerden per boot hun voorraden aan.

Langs de Limes

Om hun grens goed te kunnen bewaken, bouwden de Romeinen overal langs de limes wachttorens, forten en legerplaatsen. Op de wachttorens hielden de soldaten de wacht. Omdat het lange tijd vrij rustig was langs de limes in ons gebied, denken we dat de soldaten lang niet altijd in de wachttorens aanwezig waren. Maar als er een aanval dreigde, dan moesten de soldaten in actie komen! Ze moesten zichzelf en hun spullen snel kunnen verplaatsen. Daarom legden ze tussen de wachttorens goede, stevige wegen aan. Die goede wegen waren ook gemakkelijk voor de handel.

Romeinse legerplaatsen

De wegen waren ook handig voor het bevoorraden van de legerplaatsen waar de soldaten woonden en werkten. Zo’n legerplaats had een rechthoekige vorm en werd beschermd door hoge muren. Op elke hoek stond een wachttoren. Om de legerplaats lag een brede gracht en een wal van aarde. In de legerplaats zelf waren de gebouwen waar de soldaten sliepen, werkplaatsen, een ziekenzaal voor gewonde soldaten, schuren waar voorraden werden opgeslagen en de stallen voor de paarden. In de meeste legerplaatsen woonden een paar honderd Romeinse soldaten. Maar bij Nijmegen bouwden de Romeinen Noviomagus: een kamp voor 2 legioenen, dat zijn wel 12.000 soldaten!

Leven langs de Romeinse Limes

De Romeinen hadden de wachttorens en forten langs de Limes gebouwd om de grens te kunnen verdedigen. Maar er werd niet constant gevochten. Integendeel, het was eeuwenlang rustig en vredig langs de grens. De Romeinse soldaten en de oorspronkelijke volkeren leefden vaak zonder problemen samen in dit gebied. Ze handelden over en weer en namen elkaars gebruiken en gewoontes over.