Leskist Romeinen

Organisatie: Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” | Plaats van uitvoering: In de klas
Thema:
Leger
Cultuur en religie
Dagelijks leven
Mens en maatschappij
Archeologie
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

Met deze Romeinse leskist ontdekken leerlingen wat de Romeinen deden in de omgeving van Houten en hoe ze hier leefden. Hierbij komen aspecten van het dagelijkse leven in de Romeinse forten en de contacten met de lokale (boeren)bevolking aan bod. Daarnaast leren ze over de limes in en het herkennen van Romeins erfgoed in de regio.

Doel

Leerlingen maken kennis met het dagelijks leven in de omgeving van Houten in de Romeinse tijd en leren hoe ze archeologische vondsten kunnen herkennen.

Lesmateriaal/ werkvorm 

De leskisten bieden een programma voor maximaal vijf lessen. De leskist bevat een docentenhandleiding, lesbrief, archeologisch gereedschap, Romeinse vondsten en schreven en een kaart van vondstplaatsen in gemeente Houten. De leskist en het materiaal zijn naar eigen voorkeur in te zetten.

Het is daarnaast ook mogelijk een archeoloog uit te nodigen voor een gastles in de klas en/of een bezoek te brengen aan de Archeologiezolder van de Archeologische werkgroep aan het Stationserf in Houten.

Leerdoelen en competenties

Het programma sluit aan bij de kerndoelen binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'.

Tijden

Op aanvraag.

Tijdsbeslag

Eigen invulling, het programma en het materiaal zijn naar eigen voorkeur in te zetten.

Prijs

Huur leskist: € 20,-

Aantal leerlingen

30 leerlingen.

Uitleenlocatie

Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer”
Stationserf 99, Houten