Ga naar inhoud

Interpretatiekader

Het interpretatiekader is ontwikkeld voor de limesgemeenschap om ondersteuning en kaders te bieden. Het Interpretatiekader is meer dan een boekje, het is op de eerste plaats een hulpmiddel waarmee we de publiekspresentatie van de limes op locatie, in boekvorm en digitaal verder willen brengen: het is het cement voor aantrekkelijk erfgoed. Met de online publicatie van het Interpretatiekader dragen de auteurs het stokje over aan de limesgemeenschap. Omdat verhalen pas gaan leven door de persoonlijkheid van de verteller!

Het woord interpretatie kent een aantal betekenissen, maar wordt in dit kader gebruikt als vertaalslag tussen archeologische/historische plaatsen, objecten en feiten enerzijds en publiek anderzijds. Interpretatie is meer dan het vertellen van het verhaal of het uitleggen van artefacten aan de hand van archeologische kennis. Interpretatie gaat over het bevorderen van het begrip hiervan. Een goede interpretatie geeft het publiek handvatten om naast kennisverwerving een persoonlijke verbinding met het erfgoed aan te gaan en het in relatie en als onderdeel van hun eigen leven te zien.

Initiatief

Het initiatief voor het Interpretatiekader is genomen door de Nederlandse Limessamenwerking en de voormalige Stichting Romeinse Limes Nederland. De auteurs – Catherine Visser, Tom Hazenberg, Annelies Koster, Freek Hasselaar en Nigel Mills – hebben met dit document een eerste solide versie geleverd van het Interpretatiekader voor de limes in Nederland. Nigel Mills, die het ‘Hadrian’s Wall Interpretation Framework’ heeft ontwikkeld, heeft zijn internationale ervaring ingebracht. De vertaling naar de Nederlandse situatie is tot stand gekomen in samenwerking met de limesgemeenschap in Nederland.