Romeinse-Limes
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Reuvensdagen, Over de Romeinse Limes

Reuvensdagen nationaal archeologiecongres

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793 - 1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.

Nedergermaanse Limes – op weg naar Werelderfgoed

De Limes wordt naar verwachting in 2021 voorgedragen als Werelderfgoed. Vanuit diverse disciplines is gewerkt aan de nominatie en aan het uitdragen van de Limes naar een breder publiek. De sessie geeft inzicht in de reikwijdte van de Werelderfgoednominatie, de werking van het Werelderfgoedverdrag en in diverse projecten die een belangrijke rol spelen in het uitdragen en interpreteren van dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties.

Sprekers

 • Leonard de Wit, RCE – De Toestand in de wereld
  Het Nederlandse archeolog…
Lees verder

Reuvensdagen nationaal archeologiecongres

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793 - 1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.

Nedergermaanse Limes – op weg naar Werelderfgoed

De Limes wordt naar verwachting in 2021 voorgedragen als Werelderfgoed. Vanuit diverse disciplines is gewerkt aan de nominatie en aan het uitdragen van de Limes naar een breder publiek. De sessie geeft inzicht in de reikwijdte van de Werelderfgoednominatie, de werking van het Werelderfgoedverdrag en in diverse projecten die een belangrijke rol spelen in het uitdragen en interpreteren van dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties.

Sprekers

 • Leonard de Wit, RCE – De Toestand in de wereld
  Het Nederlandse archeologiebeleid is vergaand beïnvloed door internationale afspraken en verdragen. Organisaties als de Raad van Europa, de Europese Unie en UNESCO zijn medebepalend voor de Nederlandse erfgoedzorg. Met een spoedcursus internationaal recht voor archeologen worden jullie ingevoerd in de aanleiding, achtergronden, alsmede nut en noodzaak van deze internationale kaders. Wat hebben we er eigenlijk aan? Wat is de waarde van die afspraken? Hoe kunnen we ze gebruiken? Of hebben we er alleen maar last van? Met de nominatie van de Limes is – na Schokland – het  tweede archeologische werelderfgoed in Nederland aanstaande. Een goede reden om de focus te leggen bij Unesco en een bespiegeling te geven op de werking van het Werelderfgoedverdrag.
 • Rien Polak, LimesSamenwerking / Radboud Universiteit – De Outstanding Universal Value van de Neder-Germaanse Limes.
  De Werelderfgoedlijst van UNESCO bevat cultureel en natuurlijk erfgoed dat van Outstanding Universal Value (OUV) is – uitzonderlijke, universele waarde. Dat de Neder-Germaanse Limes zich onderscheidt door haar situering in een dynamisch rivierenlandschap, is evident. Andere aspecten van de OUV worden bepaald door de bredere context van de grenzen van het Romeinse rijk over drie continenten, door keuzes die eerder in internationaal verband zijn gemaakt, en door richtlijnen van UNESCO. Wat is dan al met al de OUV van de Neder-Germaanse Limes?
 • Ilona Haas, gemeente Nijmegen – Gemeente Nijmegen op de Werelderfgoedlijst, wat nu?!
  Enkele jaren geleden zegde het Nijmeegse college haar medewerking toe aan de Unesco Werelderfgoednominatie van delen van het grondgebied. Enkele collegebesluiten en begrotingen verder zijn de gevolgen van het hebben van Werelderfgoed binnen de gemeentegrenzen duidelijk geworden. Voor inwoners, gemeentelijke collega’s, bezoekers én de lokale politiek  zijn de toekomstige Werelderfgoedterreinen nog altijd onzichtbaar, vaak zelfs onbekend. Hoe maken we kenbaar wat de waarde van Werelderfgoed voor de gemeente is? Hoe motiveren we planologen de Werelderfgoedstatus te omarmen, hoe zetten we citymarketing in en hoe overtuigen we die bewoner met zijn huis bovenop grond dat ineens Werelderfgoed is? Wil de gemeente ‘haar’ Werelderfgoed inzetten dan is een herkenbaar verhaal nodig. Een verhaal over leven in een grensregio, culturele identiteit en uitwisseling, een verhaal van gastvrijheid en migratie. Is er werkelijk zoveel veranderd na 2000 jaar Limeshoofdstad van ons land te zijn geweest? En is dit genoeg om een structurele post op de gemeentelijke begroting te garanderen?
 • Erik Graafstal en Tom Hazenberg, Gemeente Utrecht/Hazenberg Archeologie – De Limes bij een breder publiek
  Romeinen kent iedereen, maar hoe brengen we de Limes bij een breder publiek? Hoe krijgen we meer mensen geïnteresseerd en geëngageerd en vergroten we het draagvlak voor behoud van de Romeinse vindplaatsen. Twee icoonprojecten – Castellum Hoge Woerd en het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum – vertellen ze hoe ze dit aanpakken, wat succesvol is, en waar leerpunten zijn.
Lees minder

Contact

Adres:
Churchillplein 1
7314 BZ apeldoorn
Plan je route

Wanneer

 • Donderdag van 09:00 tot 02:00 uur. Vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur. Zaterdag van 09:30 tot 17:00 uur.

Prijzen

 • Vanaf € 110.

Locatie