Ga naar inhoud

Collegedag: Macht in Rome

De omvang van het Romeinse keizerrijk was immens. Het strekte zich uit van het huidige Engeland tot Israël en van Marokko tot Georgië. Hoe was het mogelijk een rijk van dergelijke grootte te besturen? In de Zuiderkerk in Amsterdam voeren tophistorici je mee naar de Oudheid. Zij delen hun kennis over de politiek-culturele geschiedenis van de Romeinen.

Dr. Martijn Icks

De macht van de Romeinse keizer was absoluut, maar tegelijkertijd ook heel betrekkelijk. Veel keizers kwamen op gewelddadige wijze om het leven. Een van hen was Domitianus, de laatste telg van de Flavische dynastie, die in 96 n.Chr. ten prooi viel aan een paleissamenzwering. Dat had grote consequenties voor zijn imago. Waar de keizer bij leven bijna op gelijke voet met de goden was geplaatst, werd hij postuum verguisd als een bloeddorstige tiran die een nietsontziend schrikbewind had gevoerd.

In…

De omvang van het Romeinse keizerrijk was immens. Het strekte zich uit van het huidige Engeland tot Israël en van Marokko tot Georgië. Hoe was het mogelijk een rijk van dergelijke grootte te besturen? In de Zuiderkerk in Amsterdam voeren tophistorici je mee naar de Oudheid. Zij delen hun kennis over de politiek-culturele geschiedenis van de Romeinen.

Dr. Martijn Icks

De macht van de Romeinse keizer was absoluut, maar tegelijkertijd ook heel betrekkelijk. Veel keizers kwamen op gewelddadige wijze om het leven. Een van hen was Domitianus, de laatste telg van de Flavische dynastie, die in 96 n.Chr. ten prooi viel aan een paleissamenzwering. Dat had grote consequenties voor zijn imago. Waar de keizer bij leven bijna op gelijke voet met de goden was geplaatst, werd hij postuum verguisd als een bloeddorstige tiran die een nietsontziend schrikbewind had gevoerd.

In zijn lezing richt Martijn Icks zich op deze radicale omslag in de reputatie van Domitianus, die deel uitmaakt van een terugkerend patroon in de Romeinse keizertijd. De karaktermoord op de vermoorde heerser verschafte niet alleen legitimiteit aan diens opvolgers, maar bood de senatoren en ridders die aan zijn regime hadden meegewerkt de mogelijkheid zich van hem te distantiëren. Hoe kwam Domitianus’ transformatie van voorbeeldig heerser tot verguisde tiran tot stand en wat vertelt ons dit over beeld en realiteit van keizerlijke macht in het oude Rome?

Prof. dr. Fik Meijer

Fik Meijer werpt licht op de politieke structuren van het Romeinse Rijk. Zo bespreekt hij de relaties tussen de keizer en zijn leger, senaat en ambtenaren.  Centraal in zijn lezing staat Gaius Octavianus, beter bekend als de eerste Romeinse keizer Augustus. Meijer geeft alvast een voorproefje van zijn lezing die hij zal geven op de collegedag.

Dr. Saskia Stevens

Saskia Stevens legt in haar lezing uit hoe de macht zich tot in de verste uithoeken van het Romeinse Rijk kon laten gelden. Hoe was het mogelijk een rijk te besturen dat zo gigantisch groot was en zich over vele provincies uitstrekte? Stevens besteedt daarbij speciale aandacht aan de Neder-Germaanse limes.

Prof. dr. Ruurd Halbertsma

Ruurd Halbertsma is conservator collectie Klassieke Wereld in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en daarnaast als bijzonder hoogleraar Museale Aspecten van de Archeologie verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Hij zal spreken over de zichtbare macht in Rome. Hoe toonden keizers hun macht? Wat was de functie van propagandakunst zoals triomfbogen en standbeelden? In welke mate grepen de heersers terug op roemruchte voorbeelden uit het verleden zoals Alexander de Grote?

Wanneer

  • Vrijdag 17 september 2021 09.30 - 16.00 uur

Prijzen

  • Vanaf € 55.

Locatie