Ga naar inhoud

Romeinen in ons land

De Romeinen kwamen oorspronkelijk uit de stad Rome in Italië. Ze wilden heel veel land in hun bezit hebben. Daarom stuurden ze soldaten vanuit Rome alle kanten op om land te veroveren, ook naar onze streken.

Romeinse soldaten

De Romeinse soldaten werkten goed samen en trainden veel. Elke dag oefenden ze in vechten! Ze hadden goede wapens en droegen beschermende kleding. Ook hadden de soldaten slimme manieren om aan te vallen. Een bekend voorbeeld hiervan is de schildpadformatie. Dan stonden de soldaten in een vierkant met alle schilden aan de buitenkant en aan de bovenkant.

Een groot en sterk leger

Het Romeinse leger was niet alleen heel sterk maar ook erg groot. De Romeinse soldaten veroverden steeds weer nieuwe stukken grond. Zo werden zij de baas over heel veel land. Ze veroverden grote delen van Zuid-Europa, Noord-Afrika en Noord-Europa. Zo kwamen de Romeinen ongeveer 2000 jaar geleden ook terecht in het gebied waar tegenwoordig Nederland ligt.

De rivier de Rijn

Het lukte de Romeinen niet om Nederland helemaal te veroveren. Ze bleven steken bij een rivier in het midden van het land: de Rijn. Dat kwam door de Germanen, een volk met heel veel stammen. De Germanen bleven telkens maar weer terugvechten. Dat vonden de Romeinen maar lastig. Daarom besloten de Romeinen dat de Rijn de grens werd. Daar konden ze Germanen makkelijk tegenhouden. En via de Rijn konden de Romeinen de Noordzee over om het huidige Engeland te veroveren.

Detail van Nederland van boven ca. 200 na chr. door Olav Odé, met de Rijn als slingerend lint door het landschap. 

Grens van het Romeinse Rijk in het noorden

De rivier de Rijn werd zo de grens van het Romeinse Rijk in het noorden. Deze grens noemden de Romeinen limes. Limes betekent in het Latijn (de taal van de Romeinen) grens of pad.
Langs de limes werden overal wachttorens gebouwd om de grens te bewaken. Tussen de wachttorens werden wegen aangelegd. Langs deze wegen zetten ze mijlpalen. Op deze mijlpalen stond de afstand tot de volgende plaats. De Romeinen lieten zo aan iedereen zien hoe groot hun rijk was. Ook ontstonden er rondom legerplaatsen dorpen en havens voor schepen.