Romeinse limes - lessuggesties

Organisatie: Malmberg | Plaats van uitvoering: In de klas
Thema:
form.themes.choices.1_10
form.themes.choices.1_19
form.themes.choices.1_22
form.themes.choices.1_29
form.themes.choices.1_14
form.themes.choices.1_17
Niveau:
Basisschool, groep 7/8

Met deze lessuggesties zet je een aardrijkskundeles, geschiedenisles en/of les natuur & techniek in het teken van de Romeinen en de Romeinse limes:

1. Romeinse snelweg
Waarom waren de wegen zo belangrijk in het Romeinse Rijk? En waarom liepen er zoveel in Nederland naar Nijmegen? De kinderen zoeken het uit en bouwen zelf een Romeinse weg.

2. De Romeinse limes in Nederland
Kinderen leren aan de hand van archeologische vondsten meer over de Romeinse limes. Ze maken voor een tentoonstelling informatiekaartjes van deze vondsten en krijgen zo zicht op de Romeinse invloed in Nederland.

3. Een Romeinse vakantie
In deze les maken kinderen aan de hand van een routeplanner een toeristische folder over Romeinse grensplaatsen in Nederland.

Doel

De leerlingen leren meer over de Romeinse limes en de Romeinse tijd in Nederland.

Lesmateriaal/werkvorm 

Creatieve opdrachten en een doe-opdracht. Leerlingen werken afhankelijk van de opdracht in tweetallen of in een groepje van zes.

Leerdoelen en competenties

De lessuggesties sluiten aan bij de kerndoelen Tijd/Ruimte/Natuur en techniek binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en bij het tijdvak Grieken en Romeinen.

Tijdsbeslag

Elke opdracht duurt 50 minuten.

Prijs

De lessen zijn hieronder gratis te downloaden.