Romeins Vechten

Organisatie: Waterliniemuseum Fort bij Vechten | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Niveau:
Basisschool, groep 5/6

In het educatieve programma 'Romeins Vechten' leren leerlingen van alles over het leven van de Romeinen op castellum Fectio. Eerst bezoeken zij de interactieve Romeinen tentoonstelling bij het Waterliniemuseum.

De geschiedenis van deze bijzondere locatie, het kruispunt van de limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, komt tot leven door vier personages die leerlingen meenemen naar het begin van onze jaartelling. Aan de hand van een opdrachtenboekje brengen zij vervolgens een bezoek aan castellum Fectio waar zij meer leren over de Romeinse tijd, maar ook ontdekken hoeveel zij eigenlijk al van de Romeinen weten.

Doel

Tijdens het lesprogramma ervaren leerlingen hoe het dagelijks leven er in de Romeinse tijd aan toeging.

Lesmateriaal/ werkvorm

De Doe-route met begeleiding omvat:

  • Bezoek aan castellum Fectio
  • Doe-route
  • Opdrachtboekjes voor leerlingen
  • Voorbereidingsles

Leerdoelen en competenties

  • Aansluiting op leerdoelen Stichting Leerplan Ontwikkeling en de Canon van Utrecht.
  • Het programma sluit aan op de kerndoelen 51, 52 en 53 binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'.

Tijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Tijdsbeslag

120 tot 150 minuten.

Prijs

€ 170,- per groep.

Aantal leerlingen

Maximaal 30 per groep.

Gewenste begeleiding vanuit school

Per 6 leerlingen 1 begeleider.

Locatie

Waterliniemuseum Fort bij Vechten
Achterdijk 10 - 14, Bunnik