'Langs de limes'. Een archeoloog komt op bezoek

Organisatie: Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” | Plaats van uitvoering: In de klas
Thema:
Dagelijks leven
Archeologie
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

Tijdens een gastles van een archeoloog ontdekken leerlingen wat het werk van een archeoloog inhoudt. Met een koffer vol Romeinse vondsten gaan leerlingen aan de hand van onderzoeksbladen zelf aan de slag.

Leerlingen ondekken wat de Romeinen deden in de omgeving van Houten en hoe ze hier leefden. Hierbij komen aspecten van het dagelijkse leven in de Romeinse forten en de contacten met de lokale (boeren)bevolking aan bod. Daarnaast leren ze over de limes in en het herkennen van Romeins erfgoed in de regio.

Doel

Leerlingen leren archeologische vondsten herkennen en onderzoeken en maken kennis met de lokale Romeinse geschiedenis.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Een archeoloog komt met een koffer vol vondsten in de klas en vertelt wat het werk van een archeoloog inhoudt. Vervolgens gaan leerlingen aan de hand van onderzoeksbladen onder leiding van de archeoloog in groepjes aan de slag met Romeinse vondsten. De leerlingen mogen ook eigen vondsten van thuis meenemen.

Ter aanvulling op de gastles is het mogelijk de Romeinse leskist te huren voor in de klas en/of een bezoek te brengen aan de Archeologiezolder van de Archeologische werkgroep aan het Stationserf in Houten.

Leerdoelen en competenties

  • Leerdoelen: het programma sluit aan bij de kerndoelen binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'.
  • Competenties: leerlingen leren archeologische vondsten herkennen en onderzoeken.

Tijden

In overleg.

Tijdsbeslag

90 minuten.

Prijs

In overleg.

Aantal leerlingen

Maximaal 25 leerlingen.

Gewenste begeleiding vanuit school

Eigen leerkracht.