Langs de Limes

Organisatie: Landschap Erfgoed Utrecht | Plaats van uitvoering: In de klas
Thema:
Leger
Infrastructuur en vervoer
Cultuur en religie
Dagelijks leven
Werk handel en geld
Niveau:
Basisschool, groep 5/6

De Romeinen zaten niet alleen in Rome, maar ook in de provincie Utrecht! Hoe leefden de Romeinen? Wat kwamen zij hier doen en hoe weten we dat?

Als start ontvangt de klas vijf keer een ansichtkaart van Sem, een leeftijdgenootje van de leerlingen. De teksten op de kaarten gaan over de Romeinen, maar zijn niet helemaal juist. Sem vraagt de leerlingen om hulp. Ze gaan in de klas aan de hand van diverse soorten bronnen, zoals internet, boeken, filmpjes en creatieve opdrachten, op zoek naar antwoorden.

Ook komt er een archeoloog die de leerlingen helpt met het bestuderen van Romeinse vondsten. Als de antwoorden zijn gevonden schrijven de leerlingen een brief aan Sem met wat ze te weten zijn gekomen.

Doel

  • De leerlingen weten hoe de Romeinen leefden.
  • De leerlingen leren vragen stellen, informatiebronnen verzamelen en selecteren en ze ontwikkelen kaartvaardigheden.
  • De leerlingen leren samenwerken.
  • De leerlingen onderzoeken schriftelijke, beeld- en digitale bronnen en trekken daaruit conclusies.
  • De leerlingen verwerken opgedane kennis in creatieve producten.

Het project kan een deel van de lesstof over de Romeinen vervangen.

Lesmateriaal/ werkvorm

Dit project bestaat uit 4 lessen. In 3 klassikale lessen en een gastles van een archeoloog komen de werkvormen werken met voorwerpen, digitale bronnen, werkbladen en brief schrijven aan bod.

Het is belangrijk dat de leerlingen de voorbereidende lessen op school hebben gedaan voordat de archeoloog in de klas komt.

Leerdoelen en competenties

Het project sluit aan op de kerndoelen 51, 52 en 53 binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en kerndoel 56 binnen leergebied ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Tijdsbeslag

3 lessen van 60 minuten en 1 les van 30 minuten.

Prijs

€ 85,- per groep, inclusief het bezoek van de archeoloog.

Aantal leerlingen

Een klas.

Gewenste begeleiding vanuit school

Eigen leerkracht.

Meer informatie