Kraak de code van Julius Caesar

Organisatie: Museum het Pakhuis | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Thema:
Leger
Archeologie
Infrastructuur en vervoer
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

Vlakbij Ermelo zijn sporen gevonden van een Romeins legerkamp. Een compleet legioen van 5000 man heeft hier enkele dagen gebivakkeerd, om daarna weer weg te trekken. Hun aanwezigheid is een groot raadsel, want het kamp ligt 35 km ten noorden van de Limes. De contouren van het kamp zijn nog altijd te zien. Het was omringd door een aarden wal van bijna een meter hoog en een V-vormige gracht van 1,5 meter diep. Bovenop de wal stonden kruislings verbonden palen. Binnenin stonden honderden tenten in keurige rijen. Elke tent bood plaats aan acht man die op elkaar waren aangewezen en ook samen moesten koken.

In het museum maken leerlingen door middel van een spel, kennis met het fenomeen marskamp en het leven van de Romeinse soldaten. Het is het enige bekende Romeinse marskamp van heel Nederland. Waarom ze er zijn geweest, is (nog) niet duidelijk. Maar dat zorgt tevens voor een reflectieles die op school kan volgen aansluitend aan het museumbezoek. Dit kan d.m.v. filosoferen, maar ook door een schrijfopdracht.

Doel

Het doel is leerlingen uit groep 6,-7-8 kennis te laten maken met de lokale overblijfselen van de Romeinse overheersing in Nederland. Door middel van het spel treden ze in de voetsporen van een Romeinse soldaat. Ze ontdekken hoe het leven er 1100 jaar geleden uitzag en bedenken wat er nog Romeins is in de huidige tijd.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Educatief spel waarbij leerlingen in groepjes worden verdeeld en in teams opdrachten doen en informatie verzamelen.

Leerdoelen en competenties

 • Het programma sluit aan bij de kerndoelen 51 en 52 binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en kerndoel 56 binnen leergebied Kunstzinnige oriëntatie
 • De kinderen leren informatie te verwerven uit gesproken taal door te luisteren.
 • De kinderen moeten begrijpend lezen.
 • De kinderen kunnen hun antwoorden vertellen aan een groep.
 • De kinderen leren informatie te ordenen.
 • De kinderen ontdekken hoe een Romeins leger was opgebouwd en hoe men gebieden veroverden.
 • De kinderen leren dat de Romeinen verder zijn gekomen dan de Limes.
 • De kinderen leren wat een marskamp was.
 • De kinderen leren hoe mensen in het Romeinse Rijk gekleed gingen.
 • De kinderen kunnen iets vertellen over de Romeinse maaltijden.
 • De kinderen ontdekken uitvindingen van de Romeinen.
 • Daarnaast moeten ze samenwerken, gebruiken ze sociale en culturele vaardigheden, moeten ze kritisch denken, wordt er creativiteit verwacht en ontdekken ze hun probleem oplossend vermogen.

Tijden

Groepen kunnen in overleg een bezoek inplannen.

Tijdsbeslag

90 minuten

Prijs

€ 2,50 per leerling

Aantal leerlingen

Maximaal 32 leerlingen per groep.

Gewenste begeleiding vanuit school

Aantal begeleiders in overleg.

Locatie

Museum Het Pakhuis
Molenaarsplein 24, Ermelo

Logo Museum Het Pakhuis