Ceuclum, Cuijk in de Romeinse tijd

Organisatie: Museum Ceuclum | Plaats van uitvoering: Buiten de klas, In de klas
Thema:
Archeologie
Bouwkunst en techniek
Cultuur en religie
Dagelijks leven
Werk handel en geld
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8
Middelbare school, klas 1/2

Door middel van een leskist met tal van Romeinse objecten voor in de klas en een praktijkles in Museum Ceuclum, de Romeinse Tuin en de archeologische werkruimte maken leerlingen kennis met de geschiedenis van Cuijk in de Romeinse tijd.

In de klas krijgen leerlingen les van de leerkracht met behulp van de inhoud van de leskist met replica's van Romeinse objecten en een lesbrief.

In de praktijkles bezoeken leerlingen het museum en de Romeinse tuin. Hier maken de leerlingen kennis met de talrijke vondsten uit Romeins Cuijk en de daarbij horende verhalen. Aansluitend ervaren leerlingen hoe archeologisch onderzoek in zijn werk gaat door authentieke aardewerkscherven op te graven en te dateren aan de hand van het schervenpaneel. Ook gaan ze in de archeologische werkplaats aan de slag met het reconstrueren van een bord of beker of maken ze een mantelspeld.

Doel

Spelenderwijs kennis opdoen van Romeinse cultuur en de verbinding met toenmalig Cuijk.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Het lesmateriaal voor in de klas is een leskist met replica's van Romeinse objecten en een lesbrief.

In de praktijkles wordt het museum bezocht, worden er gesprekken gevoerd over Romeinse onderwerpen en gaan leerlingen zelf aan de slag met eenvoudige archeologische werkzaamheden en maken ze een mantelspeld.

Leerdoelen en competenties

Verwerven van enige kennis over en waardering voor aspecten van ons culturele erfgoed. Leren om  zorgvuldig met onze leefomgeving om te gaan omdat die ons veel leert over onze verre voorouders.

Tijden

De leskist is het hele jaar te lenen. De praktijkles gaat altijd op afspraak en is niet seizoensgebonden.

Tijdsbeslag

Ongeveer 60 minuten

Prijs

Gratis voor leerlingen binnen de eigen gemeente.

Aantal leerlingen

Groepen van c.a. 10 per activiteit. Twee groepen tegelijk is mogelijk.

Gewenste begeleiding vanuit school

Minimaal 1 volwassen begeleider naast de leerkracht per groep.

(Uitleen)locatie

  • De leskist wordt uitgeleend door Museum Ceuclum
  • De praktijkles vindt plaats in Museum Ceuclum, de Romeinse Tuin en de Archeologische Werkplaats

Museum Ceuclum
Castellum 1, Cuijk

Logo Museum Ceuclum