Ga naar inhoud

Laat de geschiedenis herleven - De Romeinse vrouw

Organisatie: Coachvoorjou | Plaats van uitvoering: In de klas
Laat de geschiedenis herleven - lesmateriaal
Themas:
Kleding en uiterlijk
Archeologie en actualiteit
Dagelijks leven
Mens en maatschappij
Niveau:
Basisschool, groep 7/8
Middelbare school, klas 1/2

De katern ‘De Romeinse vrouw’ behoort tot de serie ‘Laat de geschiedenis herleven’. Leerlingen kunnen door middel van aanwezige symbolen in de katern en een duidelijke instructie zelfstandig aan de slag.

Aan de hand van krantenartikelen en foto’s gaan zij drie opdrachten doen:

  1. een plattegrond maken van de archeologische vondst en de omgeving
  2. de gevonden voorwerpen inventariseren
  3. een reconstructieverslag schrijven

Het zijn inlevingsopdrachten waarbij de leerlingen zich verplaatsen in het werk van een archeoloog.

De opdrachten in de katern zijn afwisselend en sluiten aan bij de verschillende leerstijlen van leerlingen. De leerlingen die er al mee werkten waren positief over de opdrachten. De ene leerling genoot vooral van het maken van de plattegrond, anderen haalden juist weer energie uit het schrijven van het reconstructieverslag.

Doel

Kennismaken met diverse aspecten uit tijdvak van de Romeinen.
Door middel van archeologische vondsten aspecten en zaken uit het leven van de Romeinen reconstrueren. In deel 1 van de serie gaat het over een Romeinse vrouw.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Zelfwerkzaamheid, begrijpend lezen, samenvatten, zoekend lezen, tekenen, interpretatie en creatie.

Leerdoelen en competenties

Kenmerkende aspecten:
-De klassieke kunst van de Grieks-Romeinse cultuur
-De groei van het Romeinse Rijk waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde

Leerdoel: leerlingen creëren d.m.v. een inlevingsopdracht (werk van een (archeoloog) zich een beeld van het leven van mensen uit de Romeinse tijd
Competenties: concentratie, begrijpend en zoekend lezen, interpreteren en creëren.

Tijden

Hele jaar door.

Tijdsbeslag

3 – 5 klokuren

Prijs

0,99 cent per katern