Ga naar inhoud
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Online: Migratie en barbaren in het Laat-Romeinse Noord-Gallië

In verband met het einde van het West-Romeinse Rijk is er een populair beeld: barbaarse horden die begin 5e eeuw brandend en plunderend de Rijn oversteken. Maar Germaanse volkeren leven dan al eeuwen in het rijk. Ze vervullen diverse rollen: soldaat of huurling, boer, slaaf maar ook legerleider, politicus enz. In onze noordelijke gebieden schetst het jongste archeologisch onderzoek een genuanceerder plaatje dan de zogezegde massamigraties. De clichés over migratie in de laatste Romeinse fase komen in een ander licht te staan.

Dr. Vince Van Thienen werkt vooral op migratie, mobiliteit en transformaties van bewoningspatronen en de materiële cultuur. De focus ligt op de laat-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen in de Lage Landen en in het Rijn-Main-gebied.

Prijzen

  • € 3.

Locatie