Ga naar inhoud

HOVO-cursus: Romeins Gelderland

De Romeinse tijd omspant een periode van vijf eeuwen en heeft in veel opzichten de basis gelegd voor de huidige westerse beschaving. Dat de Romeinen zich in Gelderland vestigden, had vooral te maken met de landschappelijke omstandigheden. Ze zagen al snel de strategische waarde van de uitlopers van de stuwwal bij Nijmegen. Hier verrezen de grootste militaire en stedelijke centra van ons land. In de periode daarna groeide de Rijn uit tot de noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes.

Romeins Gelderland ging deel uitmaken van de provincie Neder-G…

De Romeinse tijd omspant een periode van vijf eeuwen en heeft in veel opzichten de basis gelegd voor de huidige westerse beschaving. Dat de Romeinen zich in Gelderland vestigden, had vooral te maken met de landschappelijke omstandigheden. Ze zagen al snel de strategische waarde van de uitlopers van de stuwwal bij Nijmegen. Hier verrezen de grootste militaire en stedelijke centra van ons land. In de periode daarna groeide de Rijn uit tot de noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes.

Romeins Gelderland ging deel uitmaken van de provincie Neder-Germanië en kreeg een tot dan toe ongekende bestuurlijke, economische, infrastructurele en culturele impuls. Gedurende de hele Romeinse periode kende het Gelders rivierengebied de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland. Juist hier, in de grenszone van het Romeinse Rijk, ontstond ook de eerste multiculturele samenleving van Noordwest-Europa. Met recht zou je de omgeving van Nijmegen de ‘Randstad van Romeins Nederland’ kunnen noemen.

Deze cursus behandelt vele facetten van het leven in de Romeinse tijd aan de hand van de huidige stand van archeologisch onderzoek. Hardnekkige vooroordelen uit oude schoolboekjes zullen plaatsmaken voor een veel genuanceerder en kleurrijker beeld van deze bijzondere periode.

Contact

Sanadome Hotel & Spa
Weg door Jonkerbos 90
6532 SZ Nijmegen
Plan je route

Meld je aan voor de cursus.

Wanneer

  • Elke dinsdag vanaf 24 oktober 2023 t/m 5 december 2023 13.00 - 14.45 uur
  • Niet op 21 november.

Prijzen

  • € 220.

Locatie