Ga naar inhoud
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing: een bijzonder stukje Romeinse Limes in Hazerswoude-Rijndijk

In 2021 zijn bij het bouwrijp maken van de nieuwbouwwijk Westvaartpark aan de westkant van Hazerswoude-Rijndijk door amateurarcheologen een aantal Romeinse vondsten gedaan. Hoewel het gebied in de jaren daarvoor al meerdere malen was verkend door archeologen, waarbij wel het tracé van de Romeinse Limesweg was vastgesteld, waren de locatie – relatief ver van de weg – en de aard van de vondsten bijzonder.

Op verzoek van de ontwikkelaar en de gemeente Alphen aan den Rijn, heeft onderzoe…

In 2021 zijn bij het bouwrijp maken van de nieuwbouwwijk Westvaartpark aan de westkant van Hazerswoude-Rijndijk door amateurarcheologen een aantal Romeinse vondsten gedaan. Hoewel het gebied in de jaren daarvoor al meerdere malen was verkend door archeologen, waarbij wel het tracé van de Romeinse Limesweg was vastgesteld, waren de locatie – relatief ver van de weg – en de aard van de vondsten bijzonder.

Op verzoek van de ontwikkelaar en de gemeente Alphen aan den Rijn, heeft onderzoeksbureau Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie uit Amersfoort de vindplaats nadere onderzocht, eerst door middel van proefsleuven, later gevolgd door verschillende opgravingscampagnes. Deze opgravingen waren op de eerste plaats gericht op het zoveel mogelijk veiligstellen van de archeologische vondsten en overige informatie die bij de bouw verloren dreigden te gaan, en op de tweede plaats proberen te achterhalen hoe ver deze vindplaats zich uitstrekte en wat er in de Romeinse tijd nu precies is gebeurd. Bij het veldonderzoek zijn tot nu toe enkele tienduizenden Romeinse vondsten gedaan. De analyse daarvan is nog in volle gang.

Ook zal nog meer veldonderzoek moeten plaatsvinden om precies te begrijpen wat hier 2000 jaar geleden precies is gebeurd. Het lijkt er echter op dat de Romeinse Limesweg ter hoogte van Westvaartpark een forse zijgeul van de Oude Rijn moest kruisen. De Romeinen hebben daartoe in de 1e helft van de 2e eeuw een brug gebouwd. Ergens rond 200 AD is deze brug bij een forse overstroming weggeslagen en is heel veel vondstmateriaal, dat behoorde bij de brug en de bebouwing die in buurt heeft gestaan, in de geul terecht gekomen. Mogelijk is de brug kort daarna weer hersteld of opnieuw opgebouwd. Misschien is daarvoor de geul ook op twee plaatsen afgedamd. Het vondstmateriaal dat in en naast de geul is gevonden duidt erop dat er meer aan de hand is geweest: een militaire post? Een heiligdom? Een herberg? De aard en hoeveelheid vondsten geeft aanleiding tot verschillende hypothesen. In de lezing wordt daar uitgebreid bij stilgestaan.

Contact

Adres:
Archeon
Archeonlaan 1
2408 ZB Alphen aan den Rijn
Plan je route

Prijzen

  • Gratis.

Locatie