Ga naar inhoud

Geschiedenis en cultuur van het Rome

Dankzij de Romeinen ging de Griekse beschaving (filosofie, letteren, beeldende kunsten etc.) niet ten onder: zoals de dichter Horatius (levend onder keizer Augustus) schreef: ‘Het overwonnen Griekenland overwon zijn onbeschaafde overwinnaar en bracht kunsten en wetenschappen in het boerse Latium’. En West-Europa heeft zijn wortels in het Imperium Romanum.

Alexander de Grote bewerkte door zijn verovering van het Perzische rijk een gigantische schaalvergroting van de Griekse macht en cultuur: een fase die het hellenisme wordt genoemd. Na zijn dood (323 v.Chr.) viel zijn rijk uiteen. In 146 v.Chr. wordt Griekenland een Romeinse provincie en het Egyptische rijk van de (Griekse) Ptolemaeën valt in 31 v.Chr. in handen van de Romeinen als Cleopatra en Antonius zelfmoord plegen.

Inschrijven vóór 20 september

De organisatie van he…

Dankzij de Romeinen ging de Griekse beschaving (filosofie, letteren, beeldende kunsten etc.) niet ten onder: zoals de dichter Horatius (levend onder keizer Augustus) schreef: ‘Het overwonnen Griekenland overwon zijn onbeschaafde overwinnaar en bracht kunsten en wetenschappen in het boerse Latium’. En West-Europa heeft zijn wortels in het Imperium Romanum.

Alexander de Grote bewerkte door zijn verovering van het Perzische rijk een gigantische schaalvergroting van de Griekse macht en cultuur: een fase die het hellenisme wordt genoemd. Na zijn dood (323 v.Chr.) viel zijn rijk uiteen. In 146 v.Chr. wordt Griekenland een Romeinse provincie en het Egyptische rijk van de (Griekse) Ptolemaeën valt in 31 v.Chr. in handen van de Romeinen als Cleopatra en Antonius zelfmoord plegen.

Inschrijven vóór 20 september

De organisatie van het Romeinse rijk waarborgde het doorgeven van de Griekse culturele waarden (via Middeleeuwen en renaissance) tot aan onze tijd. Daarnaast hebben de Romeinen op hun cultuur hun eigen karakter en stempel gedrukt: het typisch eigene van de Romeinse beschaving zal dus belicht worden.

In deze collegereeks zullen we na een inleiding over de Etrusken, uitvoerig stilstaan bij de geschiedenis van de Romeinen tot aan het begin van het keizerrijk (27 v.Chr.).  Politieke geschiedenis, literatuur, religie en filosofie zullen worden belicht.

Programma

 • - het mythische begin: de vlucht van Aeneas uit het brandende Troje. Romulus. De Etrusken. Koningen en vroege republiek. Sagen, legenden en vroegste culturele overblijfselen
 • - uitbreiding en veroveringen in het Apennijnse schiereiland en het Middellandse-Zeegebied. Conflict met Carthago. Sicilië wordt de eerste provincie
 • - tweede conflict met Carthago en de oorlog met Hannibal.
 • - Rome dringt de Balkan binnen. Griekenland wordt provincie..  
 • - de 3e Punische oorlog: inrichting van de provincie Africa. Grote invloed van de Griekse cultuur in Rome
 • - uitbreiding naar Klein-Azië (Pergamum). De omvang van het rijk wordt te groot: Interne politieke en sociale spanningen
 • - de Bondgenotenoorlog en de Burgeroorlogen
 • - Cicero
 • - Julius Caesar. Cleopatra. De vernieuwende dichter Catullus. Cicero.
 • - De Romeinen in Gallië en de Lage Landen
 • - ‘Vrede op aarde’: de ideologie van keizer Augustus. Geschiedschrijvers als Livius en grote dichters als Vergilius en Horatius.

Wanneer

 • Elke dinsdag vanaf 4 oktober 2022 t/m 29 november 2022 13.15 - 15.15 uur
 • 18 oktober vervalt.

Prijzen

 • € 178,50.

Locatie